Automatické hodinky - čo by ste mali vedieť?

Takmer na žiadnu tému nedostávame toľko otázok ako na automatické hodinky. Asi najčastejšou otázkou je: Je automatický chod hodiniek naozaj automatický? Odpoveď je jednoznačné nie. Automatické hodinky bežia tak dlho, kým je natiahnutá hlavná pružina. Hlavná pružina sa napína buď naťahovaním hodiniek otáčaním korunky, alebo pohybom nositeľa, ktorý pohybuje kyvným závažím, čím sa hlavná pružina naťahuje. Ak hlavná pružina nie je napnutá, automatické hodinky sa zastavia a musia sa najprv znovu naťahovať alebo uviesť do pohybu. Quartzové hodinky fungujú tak dlho, kým batéria dodáva hodinkám energiu. Ak je batéria vybitá, hodinky sa zastavia a batéria sa musí vymeniť.

Ak je hlavná pružina napnutá (automatické hodinky) alebo batéria je plná (quartzové hodinky), potom obidvoje hodinky fungujú automaticky, pričom automatické v tomto kontexte znamená, že nemusíte robiť nič špeciálne, aby hodinky fungovali.

V užšom zmysle sú automatické hodinky podformou mechanických hodiniek. Mechanické znamená, že na chod hodiniek nie je potrebný žiadny zdroj energie. Pri mechanických hodinkách sa v zásade rozlišujú modely s ručným naťahovaním a automatické hodinky.

V modeloch s ručným náťahom sa hlavná pružina môže napínať iba naťahovaním hodiniek pomocou korunky. V automatických hodinkách sa na nepretržité napínanie hlavnej pružiny používa kinetická energia. Môžete si to predstaviť takto: ráno vstanete, na zápästie si nasadíte automatické hodinky a najprv pochodujete do pekárne po čerstvé rožky. Počas chôdze sa vaše ruky pohybujú a rovnako sa pohybuje aj takzvané oscilačné závažie vo vašich automatických hodinkách. Kinetická energia kmitajúceho závažia sa využíva na automatické naťahovanie hlavnej pružiny. Odtiaľ pochádza pojem automatické hodinky.