Vrátenie a reklamácia

 

Vrátenie tovaru a reklamácie prijímame výhradne na adrese
Rellot s.r.o., Měšická 1725, 390 02 Tábor


Reklamácia a nezáručná oprava

Lehota na uplatnenie reklamácie je 30 mesiacov. Reklamácie vybavujeme do 30 dní, ak sa nedohodneme s kupujúcim inak, napríklad pri dlhšej dostupnosti náhradných dielov. Vždy sa ale snažíme, aby sme reklamáciu vybavili čo najskôr.

Odporúčame hodinky používať iba v súlade s tabuľkou vodotesnosti.

mceclip0-11

* Pri umývaní rúk a sprchovaní je však potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s nastavovacou korunkou či tlačidlami. Pri vodotesnosti 50M/5 ATM/5 BAR/ nesmie byť pri styku s vodou povytiahnutá nastavovacia korunka ani stlačené tlačidlá. Pri povytiahnutí korunky alebo stlačení tlačidiel natečie voda dovnútra puzdra a jedná sa tak o mechanické poškodenie, na ktoré sa záruka nevzťahuje. Ďalej je pri sprchovaní potrebné dbať na uvedený tlak vody sprchovej hlavice - ak je vyššia ako 50M/5 ATM/5 BAR, hrozí riziko preniknutia vody do puzdra hodiniek. Na toto poškodenie sa záruka nevzťahuje.

Záruka vodotesnosti sa vzťahuje iba na hodinky určené na plávanie alebo potápanie s vodotesnosťou minimálne 100M/10 ATM/10 BAR.

Záruku nemôžete uplatniť, pokiaľ ide o poškodenie vzniknuté nehodou alebo z nedbanlivosti osôb, ktoré nie sú autorizovanými predajcami a servisnými strediskami.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:

  • batériu hodiniek (my však garantujeme výmenu zadarmo do pol roka od kúpy)
  • akékoľvek poškodenie puzdra hodiniek a/alebo remienka
  • stratu skrutiek slúžiacich na upevnenie remienka k puzdru
  • vypadnuté kamienky
  • prasknutie skla
  • poškodenia vzniknuté dôsledkom nesprávneho užívania, nedostatočnej starostlivosti o hodinky, nárazov, nehôd, bežného užívania a zaobchádzania
  • poškodenia vzniknuté vodou, pokiaľ nejde o hodinky určené na potápanie s minimálnou vodotesnosťou 100M
  • prasknutie keramiky u hodiniek s keramickým remienkom a/alebo puzdrom

Vo vyššie uvedených prípadoch sme ochotní vám vykonať nezáručnú platenú opravu v rámci servisu poskytovaného našim zákazníkom.

K uplatneniu reklamácie či opravy je nutné priložiť kópiu faktúry a list s presným popisom problému alebo vyplniť iba v prípade reklamácie reklamačný formulár. Hodinky, ktoré chcete reklamovať alebo opraviť, je potrebné riadne zabaliť proti poškodeniu, najlepšie v škatuľke výrobcu. Tú vložíte do krabice. Priestor medzi krabičkou s hodinkami a krabicou vyplníte baliacim materiálom tak, aby ste krabičku stabilizovali na prepravu. O prijatí tovaru na reklamáciu vás budeme informovať e-mailom.

Všetky zásielky pri odoslaní poistite na cenu hodiniek pre prípad straty alebo poškodenia prepravcom!

Vrátenie

Lehota na uplatnenie vrátenia tovaru je najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia. Hodinky, ktoré chcete vrátiť, je potrebné riadne zabaliť proti poškodeniu, najlepšie v škatuľke výrobcu. Tú vložíte do krabice. Priestor medzi krabičkou s hodinkami a krabicou vyplníte baliacim materiálom tak, aby ste krabičku stabilizovali na prepravu. Zásielka by mala obsahovať formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý nájdete v obchodných podmienkach v odseku č. 6. Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy. Tovar určený na riadne vrátenie musí byť vrátený v bezchybnom stave, v ktorom bol odoslaný, a to bez akýchkoľvek známok nosenia, poškriabania alebo poškodenia. V opačnom prípade budeme nútení ponížiť vrátenú čiastku o náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného bezchybného stavu.

Vrátený tovar nezasielajte na dobierku, inak zásielku nemôžeme prevziať. Peniaze Vám budú vrátené na Vami uvedený účet.

Všetky zásielky pri odoslaní poistite na cenu hodiniek pre prípad straty alebo poškodenia prepravcom!