0
Prihlásenie

Nemáte ešte účet?

Registráciou získate:
  • Výmenu batérie zdarma
  • Dlhšiu dobu pro vrátenie tovaru
  • Zľavu až 15 % na všetky objednávky

Registrovať sa

Potrebujete poradiť? Zavolajte nám
+420 775 955 998 Po–Pá: 9:00–15:00 hod
V nákupním košíku zatiaľ nič nemáte.

Hľadáte inšpiráciu? Pozrite sa napríklad na obľúbené značky alebo aktuálne novinky v ponuke.

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1.       Tieto obchodné podmienky (ďalej tiež "Obchodné podmienky") obchodné spoločnosti Rellot s.r.o., so sídlom Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3, Česká republika, zapísanej v obchodnom registri vedenom u Městského súdu v Praze IČ: 11898500, DIČ: CZ11898500, oddiel C, vložka 356058, (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade so zákonom č 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") práva a povinnosti Predávajúceho a kupujúceho (ďalej tiež "Zmluvné strany") vzniknuté na základe, alebo v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a kupujúcim (ďalej tiež "Kúpna zmluva"). Informácie o ochrane osobných údajov a poučenie je k dispozícii v článku 9 nižšie.

1.2.       Obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov na diaľku pomocou internetových stránok Predávajúceho, ktoré sú prevádzkované na internetovej adrese http://www.zilkahodinky.sk/, alebo na inej adrese, ktorú určí predávajúci a na ktorej sú informácie o tovare Predávajúceho, jeho cenách vr. DPH, vlastnostiach a nákladoch na dopravu (ďalej len "E-shop").

1.3.       Obchodné podmienky majú aplikačnú prednosť pred použitím Občianskeho zákonníka tam, kde to Občiansky zákonník vyslovene nezakazuje.

1.4.       V   prípade, že niektorá otázka nie je upravená týmito Obchodnými podmienkami, budú použité právne predpisy Českej republiky, najmä Občiansky zákonník.

1.5.       Kde sa v týchto Obchodných podmienkach odkazuje na odseky, alebo tiež "odsek" bez ďalšej špecifikácie, rozumie sa tým odseky týchto Obchodných podmienok.

1.6.       Kupujúcim sa rozumie Spotrebiteľ (ako je definované nižšie), alebo podnikateľ. Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ustanovenia týchto Obchodných podmienok sa vzťahujú tak na kupujúceho Spotrebiteľa, tak aj podnikateľov.


2. Dobrovoľná registrácia účtu

2.1.       Kupujúci je oprávnený nakupovať na E-shope Predávajúceho bez predchádzajúcej registrácie svojej osoby v registračnom systéme Predávajúceho.

2.2.       V prípade, že sa kupujúci dobrovoľne zaregistruje a dobrovoľne udelí súhlas so spracovaním osobných údajov (ktorý je vyžadovaný mimo tieto obchodné podmienky), vytvorí si v E-shope Predávajúceho účet a uvedie pravdivo všetky povinné údaje potrebné pre vybavenie objednávky a všetkých budúcich objednávok. Povinnými údajmi sa rozumejú najmä: meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefón a e-mail kupujúceho. V prípade, že je kupujúci právnickou osobou, uvedie obdobné údaje a ďalej IČO a DIČ, v prípade, že bolo pridelené.

2.3.       Kupujúci má povinnosť pri akýchkoľvek zmenách aktualizovať povinné údaje podľa ods 2.2 najneskôr pred každou svojou objednávkou.

2.4.       V priebehu registrácie má kupujúci povinnosť zvoliť si prihlasovacie meno a heslo. Prihlasovacím menom sa rozumie fungujúca e-mailová adresa kupujúceho.

2.5.       Kupujúci je plne zodpovedný za používanie svojho, vyššie uvedeného, registrovaného účtu a prípadné zneužitie všetkých povinných údajov inými osobami ako Predávajúcim.

2.6.       Kupujúci je povinný nesprístupniť svoje heslo do registrovaného účtu tretím osobám. Má sa za to, že prevádzkovateľ emailových služieb nie je pre účely týchto Obchodných podmienok treťou osobou.

2.7.       Kupujúci nie je oprávnený sprístupniť využívanie registrovaného účtu tretej osobe.

Predávajúci si vyhradzuje právo zaregistrovaný účet podľa ods 2.2 kedykoľvek bez náhrady zrušiť, alebo urobiť neprístupným z dôvodu údržby, alebo poruchy E-shopu.


3. Uzavretie Kúpnej zmluvy

3.1.       Kupujúci je povinný pri výbere tovaru starostlivo zvážiť účel použitia tovaru s ohľadom na prevedenie, materiál, z ktorého je tovar vyrobený, atp.

3.2.       Jednotlivé technické kroky vedúce k uzavretiu Kúpnej zmluvy prostredníctvom E-shopu sú nasledujúce: výber tovaru - stlačenie tlačidla "Do košíka" - riadne vyplnenie údajov podľa ods 3.3, alebo prihlásenie do registrovaného účtu kupujúceho a následné vyplnenie objednávky - prečítanie si a následné odsúhlasenie týchto Obchodných podmienok - voľba dopravy - voľba spôsobu platby - potvrdenie objednávky kupujúcim tlačidlom "Potvrďte objednávku "- potvrdenie Predávajúceho kupujúcemu, že objednávka bola prijatá.

3.3.       Pre objednanie tovaru je kupujúci povinný prostredníctvom E-shopu riadne vyplniť objednávku, v ktorej uvedie Predávajúcim požadované údaje, najmä meno, priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, telefón a e-mail kupujúceho. Tieto údaje možno Predávajúcemu poskytnúť aj prihlásením sa do registrovaného účtu kupujúceho, podľa ods 2.2 a následným objednaním tovaru. Ak nebudú poskytnuté údaje úplné a platné, Predávajúci nie je povinný povinný objednaný tovar odoslať.

3.4.       Kupujúci je povinný si v objednávke vybrať z ponuky spôsobu dodania tovaru, spôsob platby za tovar a skontrolovať správnosť celej objednávky (najmä model tovaru, množstvo, cenu a údaje slúžiace k dodaniu).

3.5.       Kupujúci je povinný sa pred odoslaním objednávky oboznámiť s týmito Obchodnými podmienkami a súčasne s "Poučením o práve na odstúpenie od zmluvy a vzorovým formulárom pre odstúpenie od zmluvy". ktorý je súčasťou Obchodných podmienok. Kupujúci svoj súhlas s týmito podmienkami a vyššie uvedeným poučením vyjadrí dvojakým spôsobom, jednak zaškrtnutím rámčeka, u ktorého je uvedený text "Súhlasím s Obchodnými podmienkami a bol som poučený o práve na odstúpenie od zmluvy vo vzorovom formulári na odstúpenie od zmluvy. "A ďalej odoslaním objednávky prostredníctvom E-shopu Predávajúcemu pomocou tlačidla "Potvrďte objednávku".

3.6.       Kupujúci je oprávnený až do odoslania objednávky Predávajúcemu, teda do okamihu kliknutia na tlačidlo "Potvrdiť objednávku" meniť údaje uvedené v objednávke a opravovať ich. Všetky údaje Kupujúcim uvedené sú zobrazené prehľadne na jednom mieste, a teda kupujúci má možnosť zistiť a opraviť chyby pri zadávaní dát pred podaním objednávky.

3.7.       Zaslaná objednávka kupujúcim Predávajúcemu je návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovenia § 1731 Občianskeho zákonníka.

3.8.       Predávajúci do 24 hodín od doručenia objednávky kupujúceho potvrdí prijatie objednávky na e-mail kupujúceho, ktorý bol uvedený v objednávke.

3.9.       Kúpna zmluva je uzavretá doručením potvrdenia o prijatí objednávky, ktorý je odoslaný Predávajúcim kupujúcemu.


4. Dodanie tovaru a platobné podmienky

4.1.       Kupujúci je povinný Predávajúcemu zaplatiť za objednaný tovar kúpnu cenu zvýšenú o DPH a náklady na dopravu jedným z nasledujúcich spôsobov:

4.1.1.     Bezhotovostným prevodom v  mene Euro (€) na účet Predávajúceho, č.ú.: 2902051025/2010 IBAN CZ0620100000002902051025 vedený u FIO banky;

4.1.2.     Dobierkou, resp. v hotovosti;

4.1.3.     Online prevodom prostredníctvom zabezpečeného rozhrania platobnej brány GoPay (napr. platobnou kartou, on-line banking apod.).

4.2.       V prípade platby bezhotovostným prevodom podľa odseku 4.1.1 je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu a náklady na dopravu do 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky Predávajúcim a súčasne uviesť v   platobnom príkaze variabilný symbol, ktorý je zhodný s číslom objednávky. Platba je riadne zaplatená, ak kúpna cena a náklady na dopravu sú pripísané na účet Predávajúceho.

4.3.       V   prípade platby dobierkou, resp. v hotovosti podľa odseku 4.1.2, bude tovar kupujúcemu odovzdaný do jeho faktickej dispozície až po zaplatení kúpnej ceny a nákladov na dopravu.

4.4.       Kupujúci je povinný si v súlade s odsek 3.2 zvoliť spôsob dopravy. Spôsobom dopravy sa rozumie:

4.4.1.     Uloženka (dopravcom je spoločnosť Uloženka s.r.o., IČO: 24299162, so sídlom Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, a tovar bude vydaný kupujúcemu na výdajnom mieste dopravcu, www.ulozenka.cz);

4.4.2.     Slovenská pošta - balík na poštu (dopravcom je spoločnosť Slovenská pošta s.p., tovar bude dodaný na poštu uvedenú v objednávke ako dodacia pošta, www.posta.sk);

4.4.3.     Slovenská pošta - balík do ruky (dopravcom je spoločnosť Slovenská pošta sp,   www.posta.sk);

4.4.4.     PPL (dopravcom je spoločnosť PPL SK sro, www.ppl.sk);

4.4.5.     Osobný odber u Predávajúceho.

4.4.6.     Zásilkovna (dopravcom je spoločnosť Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, Ocelářská 392/9, 190 00 Praha 9, a tovar bude vydaný kupujúcemu na výdajnom mieste dopravcu, www.zasilkovna.cz);

4.5.       Doba dodania závisí na voľbe spôsobu prepravy a na tom, či je tovar na sklade alebo nie. Tovar, ktorý je skladom, dodá predávajúci kupujúcemu, resp. k preprave do siedmich dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, zaplatení kúpnej ceny a nákladov na dopravu (kumulatívne). Tovar, ktorý nie je skladom, bude dodaný po tom, čo bude naskladnený. Či je tovar skladom, alebo nie je, je uvedené pri každom kuse jednotlivého tovaru prezentovaného v   E-shope, v   kolónke "Dostupnosť", s   možnosťami "skladom", „Na požiadanie“ alebo "(x) dní". "(X)" znamená približný počet dní zostávajúcich do dňa, kedy bude tovar na sklade. Kolónka "Dostupnosť" je uvedená vedľa vlastností a špecifikácie jednotlivých tovarov. Možností "na požiadanie" znamená skutočnosť, že tovar nie je v súčasnej chvíli skladom a predávajúci tovar zaistí v lehote dohodnutej s Kupujúcim.

4.7.       Kupujúci je povinný tovar prevziať a skontrolovať je pri prevzatí od dopravcu a v prípade, že je tovar poškodený z dôvodu dopravy, ihneď službu reklamovať u príslušného dopravcu.

4.8.       Ak si kupujúci neprevezme už zaplatený tovar podľa odseku 4.1.1. alebo 4.1.3. v dohodnutej dobe, ani v   náhradnej dobe, ktorá mu bola poskytnutá dopravcom, tovar bude zaslaný späť Predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený po Kupujúcom vyžadovať zaplatenie skladného za každý deň omeškania vo výške 0,55 €, maximálne však 74 €. Predávajúci vyrozumie kupujúceho o márnom pokuse o dodanie tovaru e-mailom, ktorý kupujúci zadal v objednávke.

4.9.       Tovar, ktorý nebol dodaný z dôvodu podľa ods 4.8, bude opätovne dodaný kupujúcemu po uhradení nákladov na dopravu a skladného. Náklady na dopravu sú pre tento prípad stanovené na sumu 10 € a hradia sa na účet Predávajúceho podľa ods 4.1.1.

4.10.    Predávajúci dodáva tovar len na území Českej republiky a Slovenskej republiky.

 

5. Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy a ďalšie práva Spotrebiteľov

5.1.       Pre účely týchto Obchodných podmienok sa pojmom "Spotrebiteľ" rozumie každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom, alebo s ním inak koná. Pojmom "Podnikateľ" sa pre potreby tohto poučenia rozumie Predávajúci, tj Rellot s.r.o.,  Jičínská 226/17, 130 00 , Česká republika, IČO 11898500, DIČ CZ11898500.

5.2.       Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej dištančným spôsobom (na diaľku) v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru, alebo dodanie niekoľkých častí, lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy môže Spotrebiteľ využiť nižšie uvedený formulár, ktorý si vytlačí, vyplní a zašle ho na adresu uvedenou ve formulari

5.3.       Ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, je povinný na svoje náklady a nebezpečenstvo odovzdať Podnikateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, všetok tovar, ktorý od podnikateľa dostal. Podnikateľ je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, vrátiť Spotrebiteľovi všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od Spotrebiteľa na základe Kúpnej zmluvy prijal. Peňažné prostriedky budú vrátené rovnakým spôsobom, akým boli Podnikateľom prijaté, alebo spôsobom, s ktorým bude Spotrebiteľ súhlasiť, ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Podnikateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Spotrebiteľovi skôr, než mu Spotrebiteľ odovzdá tovar alebo preukáže, že tovar Podnikateľovi odoslal. Ak spotrebiteľ pri kúpe zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý podnikateľ ponúka, vráti Podnikateľ spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

5.4.       Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru.

5.5.       Spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť v prípadoch ustanovených Občianskym zákonníkom, najmä ak dôjde k dodaniu tovaru, ktorý bol upravený podľa prianí Spotrebiteľa, alebo pre jeho osobu.

5.6.       Spotrebiteľ sa v prípade akejkoľvek  nespokojnosti môže obrátiť so svojou sťažnosťou na konateľa Predávajúceho, ŽILKA HODINKY s.r.o. (Šlechtitelů 813/21, Holice, 779 00), alebo Českú obchodnú inšpekciu, ktorá dohliada na dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, či príslušný živnostenský úrad.

5.7.   K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, www.coi.cz.

 


6. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(Vyplňte tento formulár a pošlite ho späť, len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy).  

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

 Adresát

Rellot s.r.o.,  Pod Kozím Hrádkem 635, Tábor - Měšice, 391 56, Česká republika

Oznamujem / oznamujeme (*), že odstupujem / odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru (*)/ Poskytnutí týchto služieb (*)

 

Dátum objednania (*)/ Dátum prijatia (*)

 

- Číslo objednávky

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov

 

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov

 

 

- Číslo účtu pre vrátenie finančných prostriedkov

 

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (Iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

Dátum

 

(*) Nehodiace sa prečiarknite, alebo údaje doplňte. 

 

7. Právo z chybného plnenia

7.1.       Kupujúci je povinný po celú dobu užívania tovaru sa oň riadne starať, najmä v krátkych pravidelných intervaloch ho vhodným spôsobom čistiť a chrániť ho pred akýmkoľvek poškodením.

7.2.       Kupujúci uplatňuje právo z chybného plnenia  (ďalej tiež "Reklamáciu") u Predávajúceho, ak nie je stanovené inak.

7.3.       Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri dodaní nemá chyby, a že tovar bol dodaný v dohodnutom množstve, akosti, a prevedení. Tovar nemá chyby, ak:

7.3.1.     Má stanovené, alebo dohodnuté vlastnosti; ak tieto vlastnosti neboli stanovené, alebo dojednané, má vlastnosti obvyklé s ohľadom na povahu tovaru;

7.3.2.     Hodí sa k účelu, ktorý predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tento tovar bežne používa;

7.3.3.     Bol dodaný v zodpovedajúcom množstve, miere, alebo hmotnosti;

7.3.4.     Bol dodaný v strednej akosti;

7.3.5.     Vyhovuje požiadavkám právnych predpisov;

7.3.6.     Bol ako chybný tovar predaný za nižšiu cenu a tento nedostatok (chyba) bola uvedená v špecifikácii konkrétneho tovaru.

7.4.       Kupujúci nemá právo z chybného plnenia, ak došlo k zmene vlastností tovaru, ktorá je spôsobená:

7.4.1.     Opotrebením tovaru spôsobeným obvyklým užívaním;

7.4.2.     Nesprávnym používaním tovaru;

7.4.3.     Nedostatočnou, alebo nevhodnou údržbou tovaru;

7.4.4.     Prirodzenou zmenou materiálov (najmä kožou, ocele, skla), z ktorých je tovar vyrobený;

7.4.5.     Poškodením kupujúcim, treťou osobou, alebo vyššou mocou;

7.4.6.     Zásahom neautorizovaného servisu;

7.4.7.     V ďalších prípadoch stanovených Občianskym zákonníkom.

7.5.       Ak bol dodaný tovar a tento tovar nespĺňa požiadavky podľa odseku 7.3 (teda tovar vykazuje chybu) a chyba sa u tohto tovaru prejavila v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

7.6.       Práva kupujúceho z chybného plnenia v prípade odseku 7.5 sú nasledujúce. Kupujúci má právo požadovať dodanie nového kusu tovaru bez chýb, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné, ale ak sa chyba týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať iba výmenu súčasti tovaru. Ak nie je možné vymeniť súčasť tovaru, resp. chybný tovar za iný tovar bez chýb, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

7.7.     Ak je to však vzhľadom k povahe chyby neúmerné (postup podľa ods 7.6), najmä ak možno chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby a odsek 7.6 sa neuplatňuje.

7.8.       Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z chybného plnenia v lehote 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru.

7.9.       Ak má tovar odstrániteľné chyby, tj také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad a funkcie tovaru, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby. Ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné, môže kupujúci požadovať dodanie nového kusu tovaru bez chýb, ale ak sa chyba týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať iba výmenu súčasti tovaru. Ak nie je možné vymeniť súčasť tovaru, resp. chybný tovar za iný tovar bez chýb, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy, alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.

7.10.    V prípade odstrániteľnej chyby má kupujúci právo na dodanie nového tovaru, alebo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej chyby po oprave, alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb tovar riadne užívať.

7.11.    Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy, alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez chýb, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčasť, alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase.

7.12.    Ak má tovar neodstrániteľné chyby, tj také chyby, ktoré opravou nemožno odstrániť, má kupujúci právo požadovať dodanie nového tovaru bez chýb alebo odstúpiť od zmluvy. V prípade, že sa dá aj tovar cez jeho chybu používať a kupujúci nepožaduje dodanie nového tovaru, ani neodstúpil od zmluvy, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.

7.13.    Kupujúci riadne uplatní právo z chybného plnenia vtedy, keď vytkne Predávajúcemu chyby tovaru, navrhne spôsob riešenia (zvolí si právo, ktoré mu podľa jeho názoru patrí – napr. bezplatné odstránenie chýb) a tovar riadne doručí, alebo inak dodá Predávajúcemu. Kupujúci berie na vedomie tú skutočnosť, že v prípade uplatnenia práva z chýb prostredníctvom prepravnej spoločnosti, pošty atp. (Dodanie chybného tovaru Predávajúcemu), je potrebné tento tovar kvalitne zabaliť, najlepšie do pôvodného obalu, aby nedošlo k poškodenie tovaru.

7.14.    Práva z chybného plnenia, ako aj práva kupujúceho, podľa ods 7.2, je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo chyba vyšla najavo. Ďalšie užívanie tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie chyby a následné znehodnotenie tovaru, alebo nemožnosť posúdenie príčiny chyby.

7.15.    Predávajúci povinný prijať Reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v sídle, alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu, ktorý je Spotrebiteľom, vydať písomné potvrdenie o tom, kedy toto právo uplatnil, čo je obsahom Reklamácie a aký spôsob vybavenia Reklamácie požaduje.

7.16.    Predávajúci ďalej vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia Reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia Reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

7.17.    Predávajúci, alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru na odborné posúdenie chyby. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľom, nedohodne na dlhšej dobe. Po uplynutí tejto doby má kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

 

 

8. Ďalšie práva a povinnosti Predávajúceho a kupujúceho

8.1.       Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením kúpnej ceny a nákladov na dodanie.

8.2.       Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy, nie však neskôr ako v deň, kedy malo dôjsť k odovzdaniu tovaru k preprave, alebo priamo kupujúcemu (osobný odber). Odstúpenie od zmluvy bude zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorá bola uvedená v objednávke.

8.3.       Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľ podľa odseku 5.1, je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy (Spotrebiteľ môže pri odstúpení napr. Využiť formulár uvedený v článku. 6, ktorý zašle napr. E-mailom alebo poštou na adresu Predávajúceho), alebo odstúpiť v súlade s odsek 5.2. Nie je však oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak dôjde k objednaniu, alebo dodaniu tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom, alebo pre jeho osobu.

8.4.       Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy vtedy, ak bol tovar zaslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom dopravy a kupujúci zvolil spôsob platby za tovar (kúpna cena, náklady na dopravu) dobierku, resp. platbu v hotovosti v súlade s odsek 4.1.2 týchto Obchodných podmienok a tovar si od dopravcu podľa odseku 4.4 neprevzal a tento tovar bol vrátený Predávajúcemu. Odstúpenie od zmluvy bude zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorá bola uvedená v objednávke.

8.5.       Zmluvné strany si dojednávajú, že tovar bude dodaný v obvyklé, teda strednej akosti. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy pochádza z distribúcie mimo Slovenskú republiku.

8.6.       Kupujúci na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 Občianskeho zákonníka.

 

9. Súhlas so spracovaním osobných údajov, zasielanie obchodných oznámení

9.1 V súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR"), týmto správca, spoločnosť Rellot s.r.o., so sídlom Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3, IČO: 11898500, DIČ: CZ11898500 www.zilkahodinky.sk, e-mail .: info@zilkahodinky.sk (na účely tohto článku 9 ďalej len "Správca"), poskytuje subjektu údajov, teda vám, tieto informácie.

9.2. Vaše osobné údaje, tj. Meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo, fax, e-mailová adresa, IP adresa, objednaný tovar, bude Správca spracovávať, zhromažďovať a uchovávať na účel prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy na vašu žiadosť a následne za na splnenie kúpnej zmluvy, prípadne vybavenie záručných opráv a plnenie zákonných povinností Správca - napr. podľa zákona o dani z pridanej hodnoty.

9.3 Poskytnutie vašich osobných údajov je nutné za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, ako aj poskytnutie zákonnej záruky.

9.4 Primárnym právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1. písm. b) GDPR (plnenie zmluvy), respektíve článok 6 ods. 1. písm. c) GDPR (plnenie zákonnej povinnosti - záruka, práva spotrebiteľa, povinnosti Správca).

9.5 Príjemcom vašich osobných údajov je Správca, Vaše kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, prípadne i telefónne číslo či e-mail) poskytujeme prepravcovi, ktorého si vyberiete (pozri ods. 4.4 vyššie), a ktorý tovar dovezie na vami určenú adresu. Ďalším príjemcom je spracovateľ - poskytovateľ hostingových služieb a orgánmi štátnej správy.

9.6 Vaše osobné údaje nebudú predávané do tretích krajín alebo medzinárodnú organizáciu v zmysle čl. 13 ods. 1. písm. f) GDPR. Vaše osobné údaje budú u Správca uložené najdlhšie po dobu 10 rokov, a to najmä z dôvodu plnenia povinností Správca podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. V situácii, keď by boli osobné údaje potrebné na účely uplatnenia či ochrany Vašich práv alebo práv Správca v sporoch, v súdnom či správnom konaní, budú Vaše osobné údaje uchovávané po dobu trvania sporu, a to výhradne za účelom ochrany práv v takomto spore.

9.7 Ako subjekt údajov máte právo požadovať od Správca prístup k osobným údajom a informáciám uvedeným v čl. 15 GDPR, ktoré sa vás týkajú, máte právo na opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania a právo na prenosnosť údajov k inému Správcovi za podmienok as obmedzeniami uvedenými v čl. 20 GDPR. Ďalej máte právo vzniesť voči Správcovi námietku proti spracovaniu.

9.8 Ak obdržíme Vašu žiadosť v zmysle predchádzajúceho odseku, bude Vás Správca informovať o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Táto lehota sa môže v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Ak by sme neprijali opatrenia, o ktoré požiadate, sme povinní Vás informovať bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia o dôvodoch neprijatia opatrení. Upozorňujeme v tejto súvislosti, že v určitých prípadoch stanovených GDPR Správca nie je povinný úplne alebo čiastočne Vašej žiadosti vyhovieť. Bude tomu tak najmä, ak bude Vaša žiadosť zjavne nezmyselná alebo neprimeraná, najmä pretože sa opakuje. V takýchto prípadoch Vám Správca môže (i) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámení alebo s uskutočnením požadovaných úkonov alebo (ii) odmietnuť žiadosti vyhovieť.

9.9 Správca vás informuje, že v žiadnom prípade nedochádza k automatizovanému rozhodovaní, vr. profilovanie, uvedenému v článku. 22 GDPR.

9.10 V prípade, že budete nespokojní so spracovaním svojich osobných údajov, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na Správca alebo dozorný úrad, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

9.11 Nie ste povinní vaše osobné údaje Správcovi poskytnúť, a ich poskytnutie je dobrovoľné. Bez poskytnutie týchto údajov Vám však nebudeme môcť náš tovar poskytnúť a nie je možné začať rokovania o zmluve medzi vami a Správcom. V prípade, že osobné údaje nechcete oznámiť, údaje Správcovi neodosielajte a prejdite prosím na inú internetovú stránku. Pre viac informácií môžete využiť kontaktný linku Správca na telefónnom čísle +420 775 955 998 (denne 9-15 hod.).

9.12 V prípade, že budete mať akúkoľvek otázku, môžete sa obrátiť na Správcu.

 

10. Záverečné ustanovenia

10.1.       Kúpnu zmluvu možno uzavrieť len v  slovenskom jazyku, komunikačným jazykom Predávajúceho je Čeština.

10.2.       Kupujúci si je plne vedomý toho, že Kúpna zmluva uzatvorená v súlade s týmito Obchodnými podmienkami bola uzavretá s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku a s týmto súhlasí.

10.3.       Tieto Obchodné podmienky archivuje Predávajúci najmenej po dobu dvoch rokov po skončení ich účinnosti. Zmluva, teda objednávka, akceptácia aj obchodné podmienky sú archivované u Predávajúceho a budú kedykoľvek sprístupnené Spotrebiteľovi na základe jeho žiadosti.

10.4.       Všetky zmluvné vzťahy založené Kúpnou zmluvou medzi kupujúcim a Predávajúcim, alebo inak vzídené sa riadia českým právom.

10.5.       Zmluvné strany sa dohodli, že k rozhodovaniu všetkých sporov vzniknutých z Kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, je daná výlučná právomoc súdov Českej republiky.  

10.6.       Kupujúci nie je oprávnený postúpiť tretej osobe akúkoľvek pohľadávku za Predávajúceho bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho.

10.7.       V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Obchodných podmienok je, alebo sa stane, či bude uznané neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, neovplyvní to (v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi) platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení.

10.8.       Predávajúci a kupujúci, ktorý nie je Spotrebiteľ podľa odseku 5.1, v   súlade s § 1801 Občianskeho zákonníka dohodli, že na ich vzájomné vzťahy založené Kúpnou zmluvou, alebo s touto zmluvou súvisiacou sa nepoužijú § 1799 a 1800 Občianskeho zákonníka.

10.9.       Predávajúci prehlasuje, že v súlade s § 1740 ods 3 Občianskeho zákonníka vylučuje prijatie ponuky na uzavretie zmluvy s dodatkom, alebo odchýlkou od týchto Obchodných podmienok.

10.10.    Zmluvné strany týmto výslovne vylučujú aplikáciu akejkoľvek predchádzajúcej zavedenej praxe Zmluvných strán a ďalej aplikácii § 1793 Občianskeho zákonníka na vzťahy založené Kúpnou zmluvou.

10.11.    Predávajúci nie je viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

10.12.    Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.

10.13.    Predávajúci je oprávnený tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, upraviť, doplniť alebo zrušiť a to s účinnosťou odo dňa takejto zmeny. Na predchádzajúcej uzatvorenej kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcich obchodných podmienok takáto zmena nemá vplyv

10.14.    Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 12. 11. 2021

Spýtajte sa na čokoľvek
Kontakt
+420775955998
(Po–Pá: 9:00–15:00 hod)
Garancia originality
za originalitu ručíme svojím menom
Rodinná firma
ktorá robí poctivý obchod
Do druhého dňa
tovar skladom u vás pri objednávke do 12:00
U všetkých objednávok
ide doprava na nás
Máte radi hodinky?

My tiež. Nechajte si raz za čas poslať naše novinky, špeciálne akcie a zľavy:

Facebook Instagram Youtube
Platobné metódy
platební metody

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku.

Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.