Barometer

Funkcia k meraniu atmosférického tlaku (tlaku vzduchu), používaná na určovanie počasia (pri vyššom tlaku býva obvykle jasno, pri nízkom tlaku možno očakávať zmenu jasného počasia na daždivé). Jedná sa o špeciálny druh tlakomeru.