Chronograf/stopky

Funkcie pre presné odmeriavanie kratších časových intervalov. Chronograf sa pozná podľa dvoch tlačidiel nad a pod korunkou a podľa niekoľkých malých subčíselníkov s ručičkami. U elektronických chronografov sa meraný čas zobrazuje digitálne. Niektoré modely umožňujú merať viac medzičasov (Split time).