Dátumovka

Zobrazuje aktuálny dátum pomocou čísla. Môže byť aj automatická a býva umiestnená v malom okienku na ciferníku. U niektorých typov je dátumovka vykonaná formou subčíselníků s číslami, na ktoré ukazuje malá ručička. U niektorých modelov je tiež dátumovka doplnená o zobrazenie mesiaca, dňa v týždni (pomocou cudzojazyčné skratky) či roka.