Dve časové pásma

Zobrazenie času v dvoch časových pásmach sveta. Časy môžu byť prepínacie u digitálnych hodinkách, alebo zobrazené súčasne u hodiniek kombinovaných či analógových s dvoma časovými číselníkmi.