GMT

Ak disponujú hodinky funkciou GMT (Greenwich Mean Time), znamená to, že sú schopné zobrazovať čas v ďalšom, druhom, odlišnom časovom pásme, než zobrazuje primárny ukazovateľ času.

Greenwich Mean Time je stredný čas, ktorý sa vzťahuje k nultému poludníku, ktorý prechádza hvezdárňou Greenwich v Londýne. GMT je odvodený od pohybu rotujúce planéty Zem, avšak vzhľadom k jej nepravidelnému tvaru a spomaľujúci sa rotáciu okolo zemskej osi sa GMT strednou čas postupne skracuje a stráca presnosť.
Skratka GMT je v širokej verejnosti a u výrobcov hodiniek tak hlboko zakorenená, že sa označenie GMT užíva dodnes, napriek tomu že sa stredný čas prestal používať v roku 1972, kedy sa prešlo na modernejšie UTC.