Quartz - rádiovo riadené hodinky

Tieto hodinky sú schopné prijať pozemný rádiový signál a tým sa aj samy nastavia. Ide o systém plošného nastavovania elektronických prístrojov k tomuto určených na presný čas s odchýlkou 1 sekunda za milión rokov. Príjem rádiového signálu z vysielača však môžu rušiť priame mechanické zábrany, napr. silný múr, stromy, hory či nížiny atď .. Dnes čoraz viac hodiniek prijíma signál zo satelitu - signál prijímajú hodinky takmer kolmo z výšky a teda je príjem podstatne čistejší, zároveň máte presný čas kdekoľvek na svete. Výhodou všetkých prístrojov riadených signálom či rádiovými vlnami nie je len presný čas, ale aj presný kalendár. Signál pre ČR je prijímaný z nemeckého Frankfurtu.