Swiss Made

Swiss Made je označenie pre hodinky a ďalšie výrobky, pri ktorých je minimálne 50% použitých komponentov vyrobených vo Švajčiarsku a súčasne ktorých finálna montáž prebieha vo Švajčiarsku.