Teplomer

Vstavané čidlo pre zmeranie teploty ovzdušia. Telesná teplota môže hodnoty skresľovať, preto je pre presné meranie doporučené hodinky dať dole zo zápästia a nechať chvíľu adaptovať v danom klimatickom prostredí.