Tourbillon

Mimoriadne zložitý mechanizmus u mechanických hodiniek, ktorý vyrovnáva rozdiely chodu v rôznych polohách. 

Mechanické hodinky so zotrvačníkom vykazujú isté zmeny chodu v závislosti na polohe stroja. Preto sa najlepšie hodinky testujú v piatich alebo šiestich polohách. Tourbillon problém obchádza tak, že zotrvačník, kotva aj krokové koleso je v ľahkej klietke, upevnené na hriadeli sekundového kolesá, takže sa za chodu neustále otáča raz za minútu okolo svojej osi. Tým sa prakticky vyrovnajú odchýlky chodu v štyroch polohách.