Ukazovateľ hodín

U analógových hodiniek je ukazovateľom hodín menšia z dvoch alebo troch ručičiek (ak je prítomná aj stále idúca sekundová), ktoré zobrazujú čas.

Pri digitálnych hodiniek býva ukazovateľom hodín prvý dvojčíslie zobrazené na displeji. Druhé dvojčíslie predstavuje minúty a prípadné tretie dvojčíslie sekundy (napr. 13:00:21).