Ukazovateľ minút

U analógových hodiniek je ukazovateľom minút väčšia z dvoch alebo troch ručičiek (ak je prítomná aj stále idúca sekundová), ktorá zobrazujú čas.

Pri digitálnych hodinikách býva ukazovateľom minút druhé dvojčíslie predstavujúce čas zobrazený na displeji. Prvé dvojčíslie predstavuje hodiny a prípadné tretie dvojčíslie sekundy (napr. 13:00:21).