Ukazovateľ prílivu

Funkcia určená predovšetkým pre rybárov a námorníkov. Čas prílivu a odlivu je u digitálnych hodiniek určený za pomoci súradníc GPS. Pri niektorých modeloch je tento ukazovateľ zobrazený ako graf. U analógových hodiniek je príliv zobrazený na stupnici pomocou ručičky. Táto ručička sa otáča v smere hodinových ručičiek. Hladina mora stúpa, keď ručička ukazuje vľavo od Low tide (Nízka hladina) k High tide (Vysoká hladina). S prílivom a stúpajúcou vodou priplávajú húfy drobných rýb nasledované veľkými dravcami. Lovia sa pri prúdiacej stúpajúcej vode minimálne 3 hodiny pred kulminačnou dobou prílivu a ešte 1 - 2 hodiny po maximálnom stavu vody.Odliv nastáva vo chvíli, keď ručička ukazuje vpravo od High tide k Low tide. Táto funkcia je priamo závislá na funkcii fáz mesiaca.