Ukazovateľ roku

U analógových hodiniek zobrazuje rok štvormiestny číselník umiestnený najčastejšie v rámčeku na ciferníku vedľa ukazovateľa mesiaca. Pri digitálnych hodiniek je rok zobrazený štvormiestnu číslovkou na dispeji.