Ukazovateľ sily rádiového signálu

Na displeji hodiniek je ukazovaný symbol sily prijímaného rádiového časového signálu, ktorý sa vzťahuje na skutočnú silu prijímaného časového signálu v mieste užívateľa.

Počas doby, v ktorej náramkové hodinky prijímajú DCF (rádiový časový signál), bliká na ich displeji symbol sily príjmu tohto signálu. Akonáhle je príjem DCF signálu úspešne dokončený, prestane na displeji hodiniek blikať symbol sily príjmu DCF signálu. Silu signálu väčšinou poznáme podľa počtu signálových vĺn. Čím viac vĺn je zobrazených, tým lepší je signál.