Vodotesnosť

Samotné označenie "water resistant" sa používa u hodiniek, ktoré sa nesmú dostať do kontaktu s vodou. Maximum pôsobiacej vody pre nich predstavuje vzdušná vlhkosť. Takto označené hodinky si so sebou rozhodne neberieme do vane ani do bazéna.

Označenie "water resistant" spolu s označením hĺbky v metroch alebo tlaku v atmosférach (atm) sa používa u odolnejších hodiniek. Vodotesnosť hodiniek sa bežne udáva v troch rôznych jednotkách. V metroch (M), baroch (BAR) alebo atmosférach (ATM). Všetky tri jednotky označujú jednu veličinu a tou je tlak vodného stĺpca, ktorý na hodinky pôsobí. Jeden meter vodného stĺpca zodpovedá tlaku 0,1 baru alebo 0,1 atmosféry. Keď je teda uvedený na hodinkách údaj 100M, 10 BAR alebo 10 ATM, vždy to znamená, že hodinky v laboratórnych podmienkach vydrží tlak vody, ktorý je v 8 - 10 metroch pri normou stanovenej teplote a hustote vody.

Často však vzniká mylný predpoklad, že táto hodnota zároveň znamená hĺbku, do ktorej sa s hodinkami bez úhony môže potopiť aj majiteľ hodiniek. Teoreticky to tak je, ak sa človek potopí do čistej pokojné vody bez hnutia a za stálej teploty. Takáto situácia je však viac než málo pravdepodobná, skutočná bezpečná hĺbka v bežnom živote je ďaleko nižšia. Testy hodiniek prebiehajú v laboratórnych podmienkach, a teda za ideálnych predpokladov. Tie ale pri potápaní bežne nenastanú. Namáhanie hodiniek pod vodou závisí aj od toho, ako sa s nimi pohybujete a či s nimi do niečoho neudriete. Ak sa potápate v mori, ohrozuje je agresívna slaná voda a chemikálie.

Všeobecne teda platí, že 1 meter stĺpca vody je 0,1 ATM alebo 0,1 BAR. Hodinky označené ako odolné 30M / 3 ATM sa hodí tak maximálne na prechádzku v ľahkom letnom daždi, ale na kúpanie by ste ich brať rozhodne nemali. Hodinky s označením 50M / 5 ATM sú vhodné pre tečúcu vodu pri sprchovaní, pod vodu pri potápaní ale tiež nesmú. Kúpať by ste sa mali len s hodinkami určenými do 100M / 10 ATM. Pre potápanie s prístrojmi sú vhodné len hodinky znášajúce tlak 200 metrov, teda od 200M / 20 ATM a profesionálne potápačské hodinky označené vodotesnosťou 1000M / 100 ATM.


Ako zaobchádzať s hodinkami s vodotesnosťou 100 metrov (10 ATM a 10 bar) a vyššie:

  • Pri styku so silne chlórovanou alebo morskou vodou hodinky opláchnite v pitnej vode a osušte ich.
  • Ak nie je uvedené v návode inak, nikdy nemanipulujte s korunkou hodiniek alebo tlačidlami pod vodou.
  • Pred plávaním alebo potápaním vždy skontrolujte korunku hodiniek, či nie je povytiahnutá.
  • Ak áno, tak ju zacvaknite, inak hodinky nebudú vykazovať vodotesnosť.

U vodotesných hodiniek si nikdy nevymieňajte batériu sami. Využite vždy autorizované hodinárstvo!

Vysoký teplotný kontrast znižuje vodotesnosť - napr. Pri saunovaní, prechode z priameho slnka do ľadovej vody a pod. Hodinkám všeobecne nesvedčí teplá, alebo dokonca horúca voda!

V prípade, že sa predsa len dovnútra strojčeka dostane voda alebo skondenzovaná para, odovzdajte hodinky čo najskôr odbornému servisu. Zabránite tak ešte väčšej škode.