Alarm

Akustické upozornenie tónom alebo melódiou na vopred nastavený čas alebo dátum. U niektorých typov hodiniek môže byť alarm doplnený vibrovaním. U niektorých digitálnych hodiniek býva tiež každodenný opakovaný alarm alebo niekoľko na sebe nezávislých alarmov (multialarm).