Multialarm

Jednoduchý alarm opakujúci sa každých 24 hodín spolu s jedným alebo viacerými alarmy v pevne určenú dobu (čas, deň, mesiac). Tri a viac alarmov na sebe môžu byť nezávislé, čo je obzvlášť vhodné pre pravidelné užívanie liekov alebo opakujúce sa činnosti. Niektoré modely sú vybavené aj vypínateľným hodinovým signálom, ktorý oznámi každú celú hodinu.